Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
00.00 - 00.30
00.30 - 01.00
01.00 - 01.30
01.30 - 02.00
02.00 - 02.30
02.30 - 03.00
03.00 - 03.30
03.30 - 04.00
04.00 - 04.30
04.30 - 05.00
05.00 - 05.30
05.30 - 06.00
06.00 - 06.30
06.30 - 07.00
07.00 - 07.30
07.30 - 08.00
08.00 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
21.30 - 22.00
22.00 - 22.30
22.30 - 23.00
23.00 - 23.30
23.30 - 00.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
08.30 - 09.00
Radiodiagnostica: RMN
Servizio: RMN
08.30
14.00
Radiodiagnostica: RMN
Servizio: RMN
08.30
14.00
Radiodiagnostica: RMN
Servizio: RMN
08.30
14.00
Radiodiagnostica: RMN
Servizio: RMN
08.30
14.00
Radiodiagnostica: RMN
Servizio: RMN
08.30
14.00
Radiodiagnostica: RMN
Servizio: RMN
08.30
14.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00

Lunedì

 • Radiodiagnostica: RMN
  08.30 - 14.00

Martedì

 • Radiodiagnostica: RMN
  08.30 - 14.00

Mercoledì

 • Radiodiagnostica: RMN
  08.30 - 14.00

Giovedì

 • Radiodiagnostica: RMN
  08.30 - 14.00

Venerdì

 • Radiodiagnostica: RMN
  08.30 - 14.00

Sabato

 • Radiodiagnostica: RMN
  08.30 - 14.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
08.30 - 09.00
Radiodiagnostica: TAC
Servizio: TAC
08.30
14.00
Radiodiagnostica: TAC
Servizio: TAC
08.30
14.00
Radiodiagnostica: TAC
Servizio: TAC
08.30
14.00
Radiodiagnostica: TAC
Servizio: TAC
08.30
14.00
Radiodiagnostica: TAC
Servizio: TAC
08.30
14.00
Radiodiagnostica: TAC
Servizio: TAC
08.30
14.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00

Lunedì

 • Radiodiagnostica: TAC
  08.30 - 14.00

Martedì

 • Radiodiagnostica: TAC
  08.30 - 14.00

Mercoledì

 • Radiodiagnostica: TAC
  08.30 - 14.00

Giovedì

 • Radiodiagnostica: TAC
  08.30 - 14.00

Venerdì

 • Radiodiagnostica: TAC
  08.30 - 14.00

Sabato

 • Radiodiagnostica: TAC
  08.30 - 14.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
09.00 - 09.30
Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
09.00
11.30
Servizo: Ecografia
Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
09.00
11.30
Servizo: Ecografia
09.30 - 10.00
Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
09.30
12.00
Servizo: Ecografia
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
12.30
15.00
Servizo: Ecografia
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
15.30
18.30
Servizo: Ecografia
16.00 - 16.30
Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
Ecografia Ostetrico-ginecologica
16.00
19.00
Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
Ecografia Ostetrico-ginecologica
16.00
19.00
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00

Lunedì

 • Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
  09.30 - 12.00
 • Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
  16.00 - 19.00

Martedì

 • Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
  12.30 - 15.00

Mercoledì

 • Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
  09.00 - 11.30

Giovedì

 • Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
  09.00 - 11.30
 • Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
  15.30 - 18.30

Venerdì

 • Radiodiagnostica : Ecografia Multidisciplinare
  16.00 - 19.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
00.00 - 00.30
Laboratorio Analisi
00.00
17.00
Servizi: Chimica Clinica Immunometria e Ria Microbiologia e Sieroimmunologia
Laboratorio Analisi
00.00
17.00
Servizi: Chimica Clinica Immunometria e Ria Microbiologia e Sieroimmunologia
Laboratorio Analisi
00.00
17.00
Servizi: Chimica Clinica Immunometria e Ria Microbiologia e Sieroimmunologia
00.30 - 01.00
01.00 - 01.30
01.30 - 02.00
02.00 - 02.30
02.30 - 03.00
03.00 - 03.30
03.30 - 04.00
04.00 - 04.30
04.30 - 05.00
05.00 - 05.30
05.30 - 06.00
06.00 - 06.30
06.30 - 07.00
07.00 - 07.30
07.30 - 08.00
08.00 - 08.30
Laboratorio Analisi
08.00
17.00
Servizi: Chimica Clinica Immunometria e Ria Microbiologia e Sieroimmunologia
Laboratorio Analisi
08.00
17.00
Servizi: Chimica Clinica Immunometria e Ria Microbiologia e Sieroimmunologia
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00

Lunedì

 • Laboratorio Analisi
  00.00 - 17.00

Martedì

 • Laboratorio Analisi
  00.00 - 17.00

Mercoledì

 • Laboratorio Analisi
  08.00 - 17.00

Giovedì

 • Laboratorio Analisi
  00.00 - 17.00

Venerdì

 • Laboratorio Analisi
  08.00 - 17.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
08.00 - 08.30
Cardiologia
08.00
11.30
Servizio: Cardiologia

Cardiologia
11.00
13.00
Servizio: Cardiologia
Cardiologia
08.00
17.00
Servizio: Cardiologia
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
Cardiologia
09.00
17.00
Servizio: Cardiologia
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
Cardiologia
11.00
13.00
Servizio: Cardiologia
Cardiologia
11.00
13.00
Servizio: Cardiologia
Cardiologia
11.00
13.00
Servizio: Cardiologia
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
Cardiologia
14.30
17.30
Servizio: Cardiologia

Cardiologia
15.00
18.00
Servizio: Cardiologia
15.00 - 15.30
Cardiologia
15.00
18.00
Servizio: Cardiologia
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00

Lunedì

 • Cardiologia
  11.00 - 13.00
 • Cardiologia
  15.00 - 18.00

Martedì

 • Cardiologia
  09.00 - 17.00

Mercoledì

 • Cardiologia
  08.00 - 11.30
 • Cardiologia
  11.00 - 13.00

Giovedì

 • Cardiologia
  11.00 - 13.00
 • Cardiologia
  14.30 - 17.30
 • Cardiologia
  15.00 - 18.00

Venerdì

 • Cardiologia
  11.00 - 13.00

Sabato

 • Cardiologia
  08.00 - 17.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
09.00 - 09.30
Oculistica
09.00
11.00
Servizio: Oculistica
Oculistica
09.00
11.30
Servizio: Oculistica
Oculistica
09.00
11.00
Servizio: Oculistica
Oculistica
09.00
12.00
Servizio: Oculistica
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
Oculistica
15.00
17.30
Servizio: Oculistica
Oculistica
15.00
18.30
Servizio: Oculistica
15.30 - 16.00
Oculistica
15.30
18.00
Servizio: Oculistica
Oculistica
15.30
18.00
Servizio: Oculistica

Oculistica
16.30
18.30
Servizio: Oculistica
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30

Lunedì

 • Oculistica
  09.00 - 11.00
 • Oculistica
  15.00 - 17.30

Martedì

 • Oculistica
  09.00 - 11.30
 • Oculistica
  15.30 - 18.00

Mercoledì

 • Oculistica
  09.00 - 11.00

Giovedì

 • Oculistica
  09.00 - 12.00
 • Oculistica
  15.30 - 18.00
 • Oculistica
  16.30 - 18.30

Venerdì

 • Oculistica
  15.00 - 18.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
08.00 - 08.30
Radiodiagnostica: Radiologia
08.00
19.00
Servizio: Radiologia Tradizionale
Radiodiagnostica: Radiologia
08.00
19.00
Servizio: Radiologia Tradizionale
Radiodiagnostica: Radiologia
08.00
19.00
Servizio: Radiologia Tradizionale
Radiodiagnostica: Radiologia
08.00
19.00
Servizio: Radiologia Tradizionale
Radiodiagnostica: Radiologia
08.00
19.00
Servizio: Radiologia Tradizionale
Radiodiagnostica: Radiologia
08.00
17.00
Servizio: Radiologia Tradizionale
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00

Lunedì

 • Radiodiagnostica: Radiologia
  08.00 - 19.00

Martedì

 • Radiodiagnostica: Radiologia
  08.00 - 19.00

Mercoledì

 • Radiodiagnostica: Radiologia
  08.00 - 19.00

Giovedì

 • Radiodiagnostica: Radiologia
  08.00 - 19.00

Venerdì

 • Radiodiagnostica: Radiologia
  08.00 - 19.00

Sabato

 • Radiodiagnostica: Radiologia
  08.00 - 17.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
09.30 - 10.00
Ortopedia e Traumatologia
09.30
12.00
Servizio: Ortopedia e Traumatologia
Ortopedia e Traumatologia
09.30
11.00
Servizio: Ortopedia e Traumatologia

Ortopedia e Traumatologia
09.30
11.00
Servizio: Ortopedia e Traumatologia

Ortopedia e Traumatologia
09.30
12.00
Servizio: Ortopedia e Traumatologia

Ortopedia e Traumatologia
11.00
12.00
Servizio: Ortopedia e Traumatologia
Ortopedia e Traumatologia
09.30
11.00
Servizio: Ortopedia e Traumatologia
Ortopedia e Traumatologia
09.30
11.00
Servizio: Ortopedia e Traumatologia
Ortopedia e Traumatologia
09.30
12.00
Servizio: Ortopedia e Traumatologia
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
Ortopedia e Traumatologia
15.00
17.00
Servizio: Ortopedia e Traumatologia
Ortopedia e Traumatologia
15.00
17.00
Servizio: Ortopedia e Traumatologia
Ortopedia e Traumatologia
15.00
17.00
Servizio: Ortopedia e Traumatologia
Ortopedia e Traumatologia
15.00
17.00
Servizio: Ortopedia e Traumatologia
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00

Lunedì

 • Ortopedia e Traumatologia
  09.30 - 12.00

Martedì

 • Ortopedia e Traumatologia
  15.00 - 17.00

Mercoledì

 • Ortopedia e Traumatologia
  09.30 - 11.00
 • Ortopedia e Traumatologia
  09.30 - 11.00
 • Ortopedia e Traumatologia
  09.30 - 12.00
 • Ortopedia e Traumatologia
  11.00 - 12.00

Giovedì

 • Ortopedia e Traumatologia
  09.30 - 11.00
 • Ortopedia e Traumatologia
  09.30 - 11.00
 • Ortopedia e Traumatologia
  15.00 - 17.00

Venerdì

 • Ortopedia e Traumatologia
  09.30 - 12.00
 • Ortopedia e Traumatologia
  15.00 - 17.00
 • Ortopedia e Traumatologia
  15.00 - 17.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
09.00 - 09.30
O.R.L.
09.00
10.30
Servizio: Otorinolaringoiatria

O.R.L.
09.30
11.00
Servizio: Otorinolaringoiatria

O.R.L.
Dott. Napolitano
09.30
11.00
O.R.L.
09.00
10.30
Servizio: Otorinolaringoiatria
09.30 - 10.00
O.R.L.
09.30
10.30
Servizio: Otorinolaringoiatria
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
O.R.L.
13.30
15.30
Servizio: Otorinolaringoiatria
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
O.R.L.
15.00
16.00
Servizio: Otorinolaringoiatria
O.R.L.
15.00
18.00
Servizio: Otorinolaringoiatria
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00

Lunedì

 • O.R.L.
  09.00 - 10.30
 • O.R.L.
  09.30 - 11.00
 • O.R.L.
  09.30 - 11.00
 • O.R.L.
  15.00 - 16.00

Martedì

 • O.R.L.
  13.30 - 15.30

Mercoledì

 • O.R.L.
  09.30 - 10.30

Venerdì

 • O.R.L.
  09.00 - 10.30
 • O.R.L.
  15.00 - 18.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
11.00 - 11.30
Ostetricia e Ginecologia
11.00
13.00
Servizio: Ostetricia e Ginecologia
Ostetricia e Ginecologia
11.00
13.00
Servizio: Ostetricia e Ginecologia
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
Ostetricia e Ginecologia
15.00
17.00
Servizio: Ostetricia e Ginecologia
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
Ostetricia e Ginecologia
17.00
18.30
Servizio: Ostetricia e Ginecologia
Ostetricia e Ginecologia
17.00
18.30
Servizio: Ostetricia e Ginecologia
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30

Lunedì

 • Ostetricia e Ginecologia
  11.00 - 13.00
 • Ostetricia e Ginecologia
  17.00 - 18.30

Mercoledì

 • Ostetricia e Ginecologia
  15.00 - 17.00

Venerdì

 • Ostetricia e Ginecologia
  11.00 - 13.00
 • Ostetricia e Ginecologia
  17.00 - 18.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
11.00 - 11.30
Chirurgia
11.00
14.00
Servizio: Chirurgia

Chirurgia
12.00
14.00
Servizio: Chirurgia Generale
Chirurgia
11.00
14.00
Servizio: Chirurgia Generale

Chirurgia
12.00
14.00
Servizio: Chirurgia Oncologica
Chirurgia
11.00
14.00
Servizio: Chirurgia Generale
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
Chirurgia
16.00
18.00
Servizio: Chirurgia Generale
16.30 - 17.00
Chirurgia
16.30
18.30
Servizio: Chirurgia
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30

Lunedì

 • Chirurgia
  11.00 - 14.00
 • Chirurgia
  12.00 - 14.00

Martedì

 • Chirurgia
  11.00 - 14.00
 • Chirurgia
  12.00 - 14.00
 • Chirurgia
  16.00 - 18.00

Giovedì

 • Chirurgia
  11.00 - 14.00
 • Chirurgia
  16.30 - 18.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
09.00 - 09.30
Pneumologia
09.00
11.00
Servizio: Pneumologia
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00

Martedì

 • Pneumologia
  09.00 - 11.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
16.00 - 16.30
Endocrinologia
16.00
17.00
Servizio: Endocrinologia
16.30 - 17.00

Lunedì

 • Endocrinologia
  16.00 - 17.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
08.00 - 08.30
Chirurgia: Senologica
Dott. Carandente
08.00
17.00
Servizio: Chirurgia Senologica
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00

Sabato

 • Chirurgia: Senologica
  08.00 - 17.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
15.00 - 15.30
Chirurgia: Plastica
15.00
16.00
Servizio: Chirurgia Plastica
Chirurgia: Plastica
15.00
16.00
Servizio: Chirurgia Plastica
15.30 - 16.00

Mercoledì

 • Chirurgia: Plastica
  15.00 - 16.00

Venerdì

 • Chirurgia: Plastica
  15.00 - 16.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
09.00 - 09.30
Dietetica e Nutrizione Clinica
09.00
12.00
Servizio: Dietetica e Nutrizione Clinica
Dietetica e Nutrizione Clinica
09.00
12.00
Servizio: Dietetica e Nutrizione Clinica
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00

Martedì

 • Dietetica e Nutrizione Clinica
  09.00 - 12.00

Venerdì

 • Dietetica e Nutrizione Clinica
  09.00 - 12.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
08.00 - 08.30
Neurologia
08.00
17.00
Servizio: RISI
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
Neurologia
10.30
12.00
Servizio: RISI
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
Neurologia
15.00
17.00
Servizio: Elettromiografia
Neurologia
15.00
17.00
Servizio: Elettroencefalogramma
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00

Lunedì

 • Neurologia
  15.00 - 17.00

Martedì

 • Neurologia
  10.30 - 12.00

Giovedì

 • Neurologia
  15.00 - 17.00

Sabato

 • Neurologia
  08.00 - 17.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
10.30 - 11.00
Allergologia
10.30
12.00
Servizio: Allergologo
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00

Martedì

 • Allergologia
  10.30 - 12.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
11.00 - 11.30
Urologia
11.00
17.00
Servizio: Urologia
Urologia
11.00
14.00
Servizio: Urologia
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
Urologia
12.00
16.00
Servizio: Urologia
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00

Martedì

 • Urologia
  11.00 - 17.00

Mercoledì

 • Urologia
  12.00 - 16.00

Venerdì

 • Urologia
  11.00 - 14.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
11.00 - 11.30
Medicina Interna
11.00
13.30
Servizio: Medicina Interna
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30

Giovedì

 • Medicina Interna
  11.00 - 13.30